back to home dude

Bài Phục Sinh

Bài Phục Sinh

về Bài Phục Sinh

Chúng tôi đã cho trò chơi phổ biến này một diện mạo mới: chủ đề Phục sinh. Bạn sẽ chơi với những lá bài Phục sinh đặc biệt. Kết hợp những lá bài theo những cách khác nhau và từ cao đến thấp trong màn hình. Để hoàn thành trò chơi bạn phải tạo nên 4 chồng bài hoàn hảo. Mỗi chồng là một loại từ thấp đến cao. Chúng tôi cũng sẽ lưu lại điểm của bạn để bạn có thể cải thiện nó. Chúc bạn chơi vui vẻ!