back to home dude

Bãi đậu xe Tap Tap

Bãi đậu xe Tap Tap

Về Bãi đậu xe Tap Tap

Trong trò chơi Bãi đậu xe Tap Tap, bạn phải chạm vào đúng thời điểm để đậu chiếc xe đang chạy. Hãy đạp phanh và cố gắng dừng lại chiếc ô tô chính xác trong bãi đậu xe màu xanh lá cây. Bạn sẽ phải đậu nhiều chiếc xe tại mỗi cấp độ khác nhau