back to home dude

Bãi đậu xe Fury 2

Bãi đậu xe Fury 2

Về Bãi đậu xe Fury 2

Bãi đậu xe Fury 2 là trò chơi đậu xe vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải hướng dẫn nhiều loại xe khác nhau đậu xe mà không đâm vào bất cứ gì. Hãy đi them những mũi tên vàng để đến được chỗ đậu xe được chuẩn bị sẵn.