back to home dude

Back to the Stars

Back to the Stars

về Back to the Stars

chiến đấu với những kẻ thù và những vũ khí máy bay. Khi bạn sửa chữa chiếc thuyền của bạn, bạn có thể bay trở về những vì sao.