back to home dude

Back Alley Brawl

Back Alley Brawl

về Back Alley Brawl

Hãy chọn người chơi, đối thủ và bước vào võ đài. Liệu bạn có thể hạ gục đối thủ? Hãy dùng kĩ năng chiến đấu bạn có và cho họ thấy bạn khoẻ thế nào.