back to home dude

Bạch Tuyết - Cách để huýt sáo

Bạch Tuyết - Cách để huýt sáo

về Bạch Tuyết - Cách để huýt sáo

Giúp Bạch Tuyết nhớ những giai điệu bằng cách làm theo những hành động của chú lùn. Lưu điểm của bạn sau khi chơi.