back to home dude

Bạch tuộc lạc đường

Bạch tuộc lạc đường

về Bạch tuộc lạc đường

Bạn có thể giúp chú bạch tuộc tìm đường quay lại biển? Bạn sẽ bị giảm năng lượng sau mỗi bước, do đó, bạn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi di chuyển. Liệu bạn có thể giành được tất cả các sao?