back to home dude

Bậc thầy nhào lộn

Bậc thầy nhào lộn

về Bậc thầy nhào lộn

Hãy trở thành bậc thầy nhào lộn trong phim trường Hollywood. Gây ấn tượng tốt đối với đạo diễn bằng những pha nhào lộn trên xe mô tô, ô tô và thậm chí là bằng chân đất.