back to home dude

Bậc thầy cung tên

Bậc thầy cung tên

về Bậc thầy cung tên

Loại bỏ đội quân thù địch và chiếm đóng cờ của địch. Đừng để cho họ chiếm được cờ của bạn, bạn sẽ bị thua.