back to home dude

Bác sỹ Who: trò chơi thông minh

Bác sỹ Who: trò chơi thông minh

về Bác sỹ Who: trò chơi thông minh

Háy giúp vị bác sỹ trong cuộc phiêu lưu thú vị quay trở lại quá khứ. Là 1 người chơi, bạn sẽ quyết định diễn biến câu chuyện và bạn sẽ giải quyết những câu đố.