back to home dude

Bác sỹ chiến trường Thế chiến thứ 2

Bác sỹ chiến trường Thế chiến thứ 2

về Bác sỹ chiến trường Thế chiến thứ 2

Bạn là một bác sỹ và có nhiệm vụ cứu người. Bạn sẽ làm việc nơi chiến trường với rất nhiều nguy hiểm. Liệu bạn có thể tới chỗ những binh lính bị thương đúng lúc?