back to home dude

Bác Sĩ Zed

Bác Sĩ Zed

về Bác Sĩ Zed

Thu thập tất cả các ngôi sao và bắn những con quỷ với các viên thuốc có màu tương ứng.