back to home dude

Bác sĩ vườn thú

Bác sĩ vườn thú

Về Bác sĩ vườn thú

Là một bác sĩ thú y, bạn luôn luôn bận rộn ở vườn thú! Đi xung quanh và giúp đỡ những loài vật khác nhau bằng cách làm theo tất cả những chỉ dẫn một cách cẩn thận. Bạn có thể chữa khỏi cho chúng chứ?