back to home dude

Bác sĩ thẩm mỹ

Bác sĩ thẩm mỹ

về Bác sĩ thẩm mỹ

Là một bác sĩ thẩm mỹ, bạn đã quen khi làm việc với những bệnh nhân nổi tiếng như Michael Jackson, Will Smith và Shrek! Dùng những công cu để khiến cho từng khuôn mặt của bệnh nhân giống như ví dụ được đưa ra. Bạn có thể tạo nên những bản sao hoàn hảo và đạt được 5 sao không?