back to home dude

Bác sĩ Acorn 2: Birdy

Bác sĩ Acorn 2: Birdy

về Bác sĩ Acorn 2: Birdy

Bác sĩ Acorn có một cuộc gọi cấp cứu. Hãy đưa ông ấy qua những đoạn đường đầy bẫy. Đồng thời hãy thu thập những viên thuốc trên đường đi.