back to home dude

Bắc cực Armaggedon

Bắc cực Armaggedon

về Bắc cực Armaggedon

Dùng các nhân viên tài tình của bạn để bắn những viên đạn vào những con ma và tiêu diệt chúng! Để những viên đạn dội ra khỏi tường và vùi một con ma vào sâu. Nếu bạn chơi giỏi, bạn có thể kiếm được 3 ngôi sao ở từng cấp độ!