back to home dude

Bảbie: Lady Gaga

Bảbie: Lady Gaga

về Bảbie: Lady Gaga

Lady Gaga muốn thay đổi tạo hình mới mỗi ngày. Hãy giúp cô ấy chọn 1 bộ cánh mới nào.