back to home dude

Ba vương quốc: huyền thoại

Ba vương quốc: huyền thoại

Về Ba vương quốc: huyền thoại

Bạn sẽ là quân nhân đáng kính Huang Zhong và đánh lại hàng trăm kẻ thù. Hãy dùng mũi tên và dao găm để hạ gục tất cả.