back to home dude

Bà lái xe

Bà lái xe

Về Bà lái xe

Giúp bà của bạn lái xe một cách an toàn từ điểm A đến B. Cố gắng không để gây ra quá nhiều tai nạn chết người, thu thập những vật thể bên phải và tránh xa các cảnh sát! Làm thế nào để đạt được điểm số cao?