back to home dude

Ba chàng anh hùng nhí

Ba chàng anh hùng nhí

về Ba chàng anh hùng nhí

Có ba chàng anh hùng nhí không biết sợ ai cả. Một anh dùng kiếm rất điêu luyện, một anh rất giỏi bắn cung tên và một anh thì rất điên rồ. Bạn hãy chọn một anh chàng bạn ưa thích và chứng minh là bạn không sợ gì cả. Chứng minh rằng bạn cũng là một anh hùng nhí.