back to home dude

Azkend 2: The World Beneath

Azkend 2: The World Beneath

về Azkend 2: The World Beneath

Hãy cố gắng kết nối càng nhiều hình giống nhau lại càng tốt và làm chúng biến mất khỏi màn hình. Lặp lại động tác này cho đến khi bạn nhặt được món đồ đặc biệt trong từng cấp độ! bạn có thể hoàn thành cuộc phiêu lưu này không nào?