back to home dude

Axon

Axon

về Axon

Hãy giúp cho hạt nguyên tử này mở rộng lớn lên bằng cách nối nó với những trái banh nhỏ khác. Bạn hãy cố gắng đánh vào những nguyên tử có màu đặc biệt để điều chỉnh mức khó dễ.