back to home dude

Awesome Tanks 2: Level Editor

Awesome Tanks 2: Level Editor

về Awesome Tanks 2: Level Editor

hãy tạo ra chiếc xe tăng kinh hoàng cấp độ 2! Thiết kế khu vực, đặt những kẻ thù và quyết định số tiền người chơi muốn tiêu vào đầu trò chơi. Hãy thể hiện khả năng sáng tạo của bạn!