back to home dude

Avoid The Gloom

Avoid The Gloom

về Avoid The Gloom

Bạn đang bị khóa trong ngục tối và bạn phải tự tìm chìa khóa để mở cửa. Hãy chú ý, nếu bạn ở lâu trong bóng tối bạn sẽ phát điên vì sợ hãi đấy!