back to home dude

Attractive Blackboard

Attractive Blackboard

về Attractive Blackboard

Dùng chuột vi tính để vẽ những đường thẳng bằng phấn ngang qua bảng đen. Hãy cố gắng hướng trái banh đến chuông trong từng cấp độ! Khi bạn cần càng ít những đường thẳng, bạn sẽ ghi điểm cao hơn.