back to home dude

Attack of the Influenza Birds

Attack of the Influenza Birds

về Attack of the Influenza Birds

Đây là mùa giết gà. Hãy loại bỏ những con gà bệnh này bằng cách dùng súng bắn vào để chúng rơi xuống càng nhanh càng tốt. Bắn vào những con gà màu xanh sẽ giúp bạn ghi thêm nhiều thời gian để tăng khả năng giết gà của bạn. Bạn nhớ phải dự trữ đầy đủ đạn dược bằng cách thu thập những thùng đạn.