back to home dude

Attack of the Heavenly Bats

Attack of the Heavenly Bats

về Attack of the Heavenly Bats

Bầu trời đang bị hoành hành bởi những con dơi hung bạo. Hãy giúp cho Peddle Man dọn sạch vương quốc của chúa trời bằng cách tập hợp tất cả những vũ khí bị đánh cắp và bảo vệ những con mèo và những chú rùa đáng yêu.