back to home dude

Attack of the Elemental

Attack of the Elemental

về Attack of the Elemental

Các quái vật đang tấn công! Xây dựng tháp ngay bên cạnh con đường để giết chúng trước khi họ đến cuối. Bạn có thể sử dụng kiến thức về các yếu tố để lợi thế của bạn và giành chiến thắng cuộc chiến này không?