back to home dude

Atlantis

Atlantis

về Atlantis

Trong trò chơi dưới nước, bạn phải kết nối 3 hay nhiều những viên ngọc cùng loại với nhau. Hãy lấy bỏ những vật thể khác để đạt đến mức độ cao hơn.