back to home dude

Astrobot

Astrobot

về Astrobot

Chú Astrobot nhỏ này được gửi ra ngoài không gian, để đi tìm một cuộc đua mới. Đây là lần liên lạc đầu tiên của Astrobot, vậy nên đây là một khoảnh khắc quan trọng của cậu ấy. Bạn có thể dẫn đường cho cậu ấy trong trò chơi đầy thú vị này không. Chọn vũ khí từ 1 đến 7. Thử những vũ khí khác nhau cho những kẻ thù khác nhau.