back to home dude

Asteroids Revenge Enhanced

Asteroids Revenge Enhanced

về Asteroids Revenge Enhanced

Trong trò chơi này, bạn chơi với một tiểu hành tinh và không phải là con tàu. Hãy thử để tiêu diệt càng nhiều tàu càng tốt!