back to home dude

Artillery Rush 1

Artillery Rush 1

về Artillery Rush 1

Tiêu hủy tất cả những tên lính thù địch bằng cách cho nổ tung khẩu súng của bạn! Bạn có thể phóng ra những viên đạn khác nhau với những hiệu quả riêng của chúng! Xem bạn có thể đạt được 3 ngôi sao ở mỗi cấp độ?