back to home dude

Artillerize

Artillerize

Về Artillerize

Chạy đến kho vũ khí của bạn và nạp đạn vào súng. Chờ đúng thời điểm và nổ súng. Loại bỏ kẻ thù xấu xa.