back to home dude

Army Base Parking

Army Base Parking

Về Army Base Parking

bạn có thể đậu những chiếc xe của những đội quân này không? Nhảy vào trong chiếc xe jeep hoặc xe tăng và cố gắng lái xe đến đúng vị trí càng nhanh càng tốt! Nhớ là bạn không được đụng vào những bất kỳ cái nào khác đấy nhé!