back to home dude

Armada V

Armada V

về Armada V

Tiêu diệt hàng loạt những người hành tinh bằng tàu không gian của bạn! Bắn vào chúng với súng la de của bạn và nạp thêm năng lượng cho những vũ khí khác. Khi bạn chơi càng giỏi, bạn sẽ gặp những cấp độ khó hơn!