back to home dude

Armada Assault

Armada Assault

về Armada Assault

Trong trò chơi này, bạn chơi như một phi công kỳ cựu, cùng với phi công khác, cố gắng để ngăn chặn một cuộc tấn công của người hành tinh trên trái đất! Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.