back to home dude

Arm Surgery 2

Arm Surgery 2

về Arm Surgery 2

ồ, người con gái này bị gãy cánh tay. Bạn hãy làm theo chỉ dẫn sao cho cô ta có thể trở về với cánh tay hồi phục.