back to home dude

Arkandian Legends 3

Arkandian Legends 3

Về Arkandian Legends 3

tạo cho riêng mình một nhân vật và bắt đầu cuộc hành trình khám phá kho báu tiềm tàng trong hầm tối Travicus! Trong suốt cuộc hành trình bạn sẽ đối đầu với hàng loạt kẻ thù mà bạn phải chiến đấu luân phiên. Bạn có thể tập hợp 4 phần của chiếc chìa khóa để mở lâu đài Travicus không nào?