back to home dude

Arctic Ascent

Arctic Ascent

Về Arctic Ascent

Sử dụng những bệ bục để giúp cho người tuyết này nhảy càng cao càng tốt. Nhưng nhớ là đừng để cho chú ta bị rơi xuống đấy nhé!