back to home dude

A.R.C.S.

A.R.C.S.

về A.R.C.S.

Xóa sạch lực lượng của kẻ thù, mua thêm nâng cấp trong cửa hàng và cố gắng giữ cho căn cứ của bạn an toàn càng lâu càng tốt!