back to home dude

Arco Summoner

Arco Summoner

Về Arco Summoner

Luân phiên tấn công lẫn nhau của Nexus và cố gắng đánh bại những kẻ thù khác của bạn! Nhìn kỹ vào những tấm hình trong tay bạn và thực hiện một kế hoạch chiến thuật để thắng trận đầu!