back to home dude

Arch Arkanoid

Arch Arkanoid

Về Arch Arkanoid

Hãy loại bỏ tất cả những viên gạch. Việc chúng luôn xoay tròn sẽ khiến cho điều đó khó hơn.