back to home dude

Arcana's Defender

Arcana's Defender

về Arcana's Defender

Ngăn những nhiệm vụ của chúa tể Litch Lord này lại bằng cách vào vai thần phù thủy ma. Bảo vệ công chúa Arcana chống đối lại những con ma bằng cách niệm thần chú và đặt những summon để tiêu hủy những kẻ xấu đang tiến đến!