back to home dude

Aqua Turret

Aqua Turret

về Aqua Turret

Nhấn chìm những con tàu của kẻ thù bằng cách dùng khẩu súng thần công cấp 1 và 2 của bạn. Nhấn giữ phím khoảng cách để nhắm những quả bom nặng ký và dùng chuột để nhắm khẩu súng cấp 2 của bạn. Giữ cho những chiếc tàu biển và tàu cánh ngầm của kẻ thù ở một khoảng cách cố định để tránh bị bắn trúng.