back to home dude

Appleloosa

Appleloosa

về Appleloosa

Hãy phân loại những quả táo để lấy nước bằng cách nhấp vào những quả táo cùng màu để tích lũy điểm sao cho bạn đặt đến một số điểm nhất định trước khi hết giờ! Những quả táo chín sẽ mang mầm bệnh và cần được lấy ra càng nhanh càng tốt.