back to home dude

Apple Shooter Champ

Apple Shooter Champ

về Apple Shooter Champ

Thực hiện biểu diễn xiếc cổ điển trong trò chơi bắn táo đầy hồi hộp này! Bạn cần phải bắn đều tay và nhắm đủ cao, nếu không, bạn sẽ bắn trúng cô bạn gái của bạn.