back to home dude

Apple Cannon

Apple Cannon

về Apple Cannon

dùng chuột để nhắm và làm đầy giỏ bằng những trái táo.Khi bạn dời chuột vi tính ra càng xa khẩu súng, bạn sẽ ném được càng nhiều quả táo vào giỏ.