back to home dude

Apocalipseed

Apocalipseed

Về Apocalipseed

Trồng những cây xanh khổng lồ để giúp cho cuộc xâm chiếm của những người hành tinh. Ăn những người nghèo và huấn luyện một đội quân thực vật để chiến đấu. Bạn có thể đánh bại cả nhân loại không nào?