back to home dude

Ảo mông - người cát

Ảo mông - người cát

về Ảo mông - người cát

Hãy trò chuyện với người đàn ông và tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Liệu bạn có thể giải quyết được vấn đề? Bạn phải tìm kiếm các phòng và thu nhặt những đồ vật giúp bạn giải quyết vấn đề.