back to home dude

Another Planet 1

Another Planet 1

về Another Planet 1

Vào vai Jey, một người hành tinh buộc phải hạ cánh cấp bách vào một hành tinh vô danh. Tập hợp tất cả những viên kim cương màu xanh và sử dụng súng của bạn để cắt những phần nhỏ của từng cấp độ thành những mảnh nhỏ hơn! Xem bạn có thể trãi qua tất cả 25 cấp độ không nhé?